Lekcja muzealna:
"Dom w pradziejach"

Muzeum Miasta Pabianic zaprasza na lekcję pt. "Dom w pradziejach"".

Podczas lekcji mówimy kiedy pojawiły się najstarsze formy domostw i jaką miały postać, omawiamy kolejne etapy udoskonalania formy domu, materiałów, jakie używano do jego budowy oraz stosowanych technik i konstrukcji. Zastanawiamy się nad zależnością między formą obiektu mieszkalnego a gospodarką prowadzoną przez jego mieszkańców i warunkami środowiska, w jakim żyją. Przyglądamy się również zmianom w wyposażeniu domów w różnych czasach i miejscach.

Wykład ilustrowany jest przezroczami i fragmentami filmów. W trakcie spotkania dzieci układają puzzle przestawiające budynki i wnętrza mieszkalne z różnych okresów, a także budują z odpowiednio przygotowanych klocków domy drewniane w technikach zrębowej i sumikowo-łątkowej.

Lekcja jest przeznaczona dla dzieci przedszkolnych i nauczania wczesnoszkolnego. Zajęcia trwające ok. 1 godziny prowadzi archeolog Sławomira Ruta.


S.Ruta
05.10.2005
Przykładowy scenariusz