WYDARZENIAwydarzenia w apaulo KALENDARZkalendarz w apaulo KONKURSYkonkursy w apaulo KADRAkadra w apaulo
rodzice w apauloRODZICE pttk w apaulo
PTTK W APAULO
organizaca w apauloORGANIZACJA galeria w apauloGALERIA dokumenty do pobrania
DOKUMENTY SZKOŁY

powrót do apaulo

rada w apaulo

Rada Pedagogiczna

  • Dyrekcja

  • Blok humanistyczny

  • Blok matematyczno- przyrodniczy

Dyrektor ZSO:
ks. Stanisław Janowiak
Wicedyrektor ZSO:
Jolanta Kaczmarek
 
Ewa Wypych

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie:

historia:
Aneta Cilulka
j.angielski:

Żaneta Iwanowska

Wioletta Różycka-Śpionek
j.francuski:
Mariola Winiecka-Szreter
j.niemiecki:

Beata Krakowska

Katarzyna Otomańska
j.polski:

Bożena Rygielska

Agnieszka Wójcik

Sylwia Cilulka
muzyka:
Dorota Smolarek-Dąbrowska
zajęcia artystyczne:

Dorota Smolarek-Dąbrowska

Rafał Dąbrowski

Konrad Szynkiewicz
plastyka:
Rafał Dąbrowski
edb:
Jarosław Wyrwa
przedsiębiorczość:
Anna Kwaśny
religia:

Ks.Stanisław Janowiak

Ewa Wypych
wf:
Marian Korus
edukacja wczesnoszkolna:

Dorota Gargól

Iwona Malinowska
kierownik świetlicy:
Karolina Grobelna
matematyka:

Ewa Kaźmierczak

Katarzyna Głuszkiewicz
biologia:

Anna Kwaśny

chemia:

Anna Kowalczyk

Maja Borowiecka-Plewińska
fizyka:
Maja Borowiecka-Plewińska
geografia:

Anna Buczek

Jolanta Kaczmarek
informatyka:

Dariusz Sauter

Konrad Szynkiewicz

zajęcia informatyczne:
Konrad Szynkiewicz
technika:
Dariusz Sauter