WYDARZENIAwydarzenia w apaulo KALENDARZkalendarz w apaulo KONKURSYkonkursy w apaulo KADRAkadra w apaulo
rodzice w apauloRODZICE pttk w apaulo
PTTK W APAULO
organizaca w apauloORGANIZACJA galeria w apauloGALERIA dokumenty do pobrania
DOKUMENTY SZKOŁY

dokumenty do pobrania

DOKUMENTY SZKOŁY

 

Dokumenty do pobrania
Statut Szkoły Podstawowej pobierz
Statut Gimnazjum pobierz
 
Deklaracja wstępna
deklaracja pobierz